Serveis Informàtics

La unitat de Serveis Informàtics proporciona un rang ampli de solucions de xarxa i càlcul per a l'Institut proporcionant suport a usuaris i projectes. El catàleg de serveis cobreix un ampli espectre, que va des de la instal · lació i configuració d'ordinadors de sobretaula i portàtils a la computació científica, incloent l'operació de granges de càlcul de centenars de CPU multi-core.

La naturalesa del treball de recerca realitzat a l'Institut necessita en moltes ocasions, si no sempre de la informàtica. Els físics teòrics fan servir els ordinadors per resoldre equacions complexes, els experimentals els necessiten per processar les dades provinents d'experiments o simulacions. Tots escriuen documents, envien correu electrònic, accedeixen a bases de dades científiques i col · laboren amb altres investigadors per mitjà de xarxes informàtiques. El servei d'informatica té més de 20 anys i ha estat pioner en l'ús i propagació de noves tecnologies com xarxes informàtiques (FAENET) o la web en el passat i el GRID en el present.

Al servei accedeixen al voltant de 200 usuaris usant 300 ordinadors de sobretaula i portàtils. El centre de càlcul alberga diversos clústers amb un total de 200 nodes de càlcul (~ 2000 cores) i 1.2 PBytes d'emmagatzematge de disc, alguns d'ells emprant tecnologies GRID. Més de 30 servidors estan contínuament funcionant per proporcionar serveis de correu electrònic, web, emmagatzematge, gestió de recursos, accés d'usuaris, monitorització de serveis, impressió, bases de dades, etc. El centre de càlcul està situat en una sala de 150 m2 amb aire condicionat (240 kW), sòl tècnic i alimentació elèctrica ininterrompuda (250 KVA).