Física Mèdica

Les activitats de Física Mèdica se centren en les aplicacions biomèdiques de la Física Nuclear i de Partícules. La seua investigació inclou el desenvolupament de detectors i instrumentació per a la imatge mèdica així com per a la ciència d'imatge (reconstrucció i algorítmica d'imatge, modelització de la formació de la imatge i fenòmens de degradació, simulacions Montecarlo, etc.). Les activitats cobreixen també desenvolupaments en tècniques d'acceleració de partícules, instrumentació de feix, desenvolupaments de detectors pel monitoratge de la dosi i d’imatge per hadroterapia.