Física Teòrica

Els investigadors de l'IFIC desenvolupen el seu treball en una àmplia varietat de temes de Física Teòrica, com per exemple en aspectes fenomenològics del Model Estàndard, en teories més enllà d'aquest model, en Física Nuclear i de molts cossos, en Física d'Astropartícules i Cosmologia. S'investiguen tant els aspectes formals de la teoria quàntica de camps com la fenomenologia de les interaccions fonamentals de la naturalesa en tot el rang d'energies disponibles en els experiments actuals i futurs.