Mecànica

Esta Unitat proporciona serveis als projectes amb necessitats mecàniques, abastant des de les fases de disseny conceptual, de càlcul i simulació, passant pel desenvolupament de models en 3D i plànols, així com la fase de fabricació, i la realització de mesuraments i tests de comportament sobre components i assemblatges ja existents.

Els experiments de l'IFIC habitualment requereixen la fabricació de peces mecàniques específiques, i com a pas previ, el disseny i la simulació per ordinador de prototipus, així com la seua verificació dimensional o ajust una vegada fabricades, o la caracterització del seu comportament front a proves de transmissió de calor, deformacions, vibracions…

Disposem d'un modest però versàtil taller que ens permet la fabricació i modificació de molts dels nostres prototipus en les nostres pròpies instal·lacions, proporcionant gran flexibilitat per al seu desenvolupament. Tanmateix comptem amb un laboratori de verificació dimensional amb màquines de mesura per contacte i visió.

La Unitat també s'encarrega del disseny i la gestió de la fabricació de peces i conjunts mecànics en empreses externes, quan els requeriments de les mateixes excedeixen les nostres capacitats.

Alguns camps característics de treball, són la participació en el disseny i fabricació de les estructures de suport o de confinament per a detectors de partícules, o de components d'alt buit per al camp dels acceleradors. En el camp dels detectors ens hem d'enfrontar habitualment amb el desafiament de reduir al màxim possible la massa de les estructures de suport i de la resta de components (com els serveis de refrigeració), perquè interfereisquen el menys possible en la mesura de les partícules que detecten, però aconseguint al mateix temps una evacuació eficient de la calor generada per l'electrònica de lectura, i unes deformacions (estàtiques i dinàmiques) menors que les màximes admissibles per a aconseguir la precisió desitjada en la mesura de les seues trajectòries.