Materials de divulgació

Expositor del telescopi de neutrinos ANTARES: mostra el detector, una maqueta d'una línia i un monitor amb dades de l'experiment en temps real.

Sèrie de panells informatius sobre l'accelerador LHC, el detector ATLAS, la Física Mèdica i la Física d'Astropartícules.

Maqueta en LEGO del detector ATLAS a escala 1/50. a escala 1/50. Està composta per 9.500 peces i mostra els detalls dels subdetectors. Atlas-Model

Càmera de boira de difusió: permet la visualització de la radiació ambiental en temps real.