Física d'altes energies en acceleradors

Esta línia d'investigació utilitza els grans acceleradors de partícules per a estudiar els components més elementals de la matèria. En l'actualitat està centrada en dos grans projectes: el LHC (Large Hadron Collider) del CERN i els els futurs acceleradors líneals: l'ILC (International Linear Collider) i el CLIC (Compact Linear Collider).

L'IFIC ha participat en la construcció de diversos sistemes del detector ATLAS del CERN i en allò relacionat amb la computació i el maneig de les dades proporcionades per este detector. També participa en l'experiment LHCb i en Belle II del futur accelerador SuperKEKB. Pots saber més punxant en els enllaços del menú situat a l'esquerra.

Anteriorment, els investigadors d'aquesta línia van participar en l'experiment DELPHI de l'accelerador LEP del CERN, en l'experiment CDF del Tevatron de FNAL i en l'experiment BaBar de l'accelerador PEP-II de SLAC.