Física teòrica d'astropartícules i cosmologia

Esta línia cobreix diversos aspectes interdisciplinaris de la física d'astropartícules i de la cosmologia. Entre altres temes tractats cap esmentar: les propietats bàsiques dels neutrinos i els experiments futurs en aquest camp, l'origen de la massa dels neutrinos i els seus angles de mescla, els neutrinos com a missatgers en astrofísica i cosmologia, la bariogènesi i la leptogènesi, la matèria fosca, els raigs còsmics d'ultra-alta energia i altres.