Manteniment

L’anomenat Servei de Manteniment de l'IFIC, és un servei creat en l'any 2008, a partir del Pla d'Actuació Estratègica 2010-2013 de l'IFIC.El Servei, malgrat la seua denominació, no es dedica a executar exclusivament les tasques de manteniment de les instal·lacions de l'IFIC, sinó que en realitat es tracta d'un servei integrat de gestió de manteniment, gestió de prevenció de riscos laborals, protecció radiològica, qualitat i gestió mediambiental, tant de les instal·lacions comunes com dels laboratoris d'investigació. Aba, per tant, diverses àrees d'actuació:

 

Àrea de Manteniment: el servei realitza la gestió del manteniment preventiu (revisions periòdiques) i correctiu (incidències/avaries) de les instal·lacions i laboratoris. Gestió i logística per al funcionament d'instal·lacions comunes singulars, com laSala Blanca i el Laboratori de Fonts Radioactives. Logística per al funcionament dels laboratoris, principalment subministrament de gasos i gasos liquats, o adquisició de reactius químics. Gestió de l'espai demagatzem. Qualsevol altra qüestió relacionada amb el manteniment de les instal·lacions i laboratoris.

Àrea de Prevenció, Protecció Radiològica i Gestió Mediambiental , que comprèn les actuacions en matèria preventiva en l'Institut, en col·laboració amb els respectius Serveis de Prevenció de la UV i del CSIC; les actuacions en matèria de protecció radiològica, a l'integrar-se en este Servei el funcionament de la Instal·lació Radioactiva de l'IFIC, pertanyent a la Instal·lació Radioactiva de la Universitat de València i depenent de l'Àrea de Protecció Radiològica del Servei de Prevenció de la UV; així com les actuacions en gestió mediambiental, tant en gestió de residus com en estalvi i eficiència energètica de les instal·lacions, en col·laboració amb l'Àrea de Medi ambient de la UV i amb les àrees corresponents del CSIC.

Àrea de Qualitat,que comprèn les actuacions en matèria d'implantació de normes de qualitat en el funcionament d'instal·lacions i serveis comuns, com la Sala Blanca, d'acord amb les directrius de l'àrea de qualitat del CSIC.

 

Telèfons d’Interés:

Servici Manteniment IFIC: intern 43725, extern 963543725, emergències 680766823 i 679474017

SERVEO (Manteniment): horari laborable 660 771 125 / 24h 902 350 365

Gebisa (Seguretat): 24h 661 836 342

Emergències: 112

Gabinet Mèdic UV Burjassot: horari labor. 96 354 43 21 / emerg. 630 179 407

UMIVALE (Servici Mèdic Accidents de Treball: només personal IFIC-UV) 902 365 012

FREMAP (Servici Mèdic Accidents de Treball: només personal IFIC-CSIC)) 900 610 061