Física Experimental

Els investigadors de l'IFIC participen en diversos experiments de Física de Partícules, Astropartícules i Nuclear, així com en les aplicacions d'aquestes disciplines a altres camps de la Ciència i la Tecnologia. Un nombre important d'investigadors participa en els experiments ATLES i LHCb del CERN i en la preparació per al futur accelerador ILC. El grup d'e-Ciencia participa en la xarxa GRID del LHC i en altres activitats de càlcul distribuït. En Física d'Astropartícules el treball se centra en els telescopis de neutrinos ANTARES i KM3NeT. En Física de Neutrinos es col·labora en els experiments NEXT i T2K. En Física Nuclear, es participa en l'experiment AGATA del futur accelerador FAIR i en l'experiment nTOF del CERN. Finalment, el grup de Física Mèdica duu a terme diverses activitats relacionades principalment amb la imatge mèdica.