Biblioteca

La Biblioteca de l'IFIC, integrada en la Xarxa de biblioteques del CSIC, està situada en la primera planta de l'Edifici d'Investigació i disposa d'una col·lecció local de 2.300 monografies tant de temes d'interès general com a específics de les nostres línies d'investigació. El seu personal s'encarrega de la gestió de l'accés a revistes electròniques i del préstec de llibres, la petició dels quals pot realitzar-se per mitjans informàtics, excepte una selecció de títols de consulta in situ. Els membres de l'IFIC poden sol·licitar la compra de llibres a través de la corresponent aplicació, competència de la Comissió de Biblioteca.

Aquest servei s'encarrega també de l'inventari de les tesis doctorals i tesines dipositades en la biblioteca de l'IFIC des de 1954, i del registre i catalogació de les tesis doctorals i de les monografies en el catàleg general del CSIC. Finalment, el personal de la Biblioteca col·labora de manera activa en l'elaboració de les memòries anuals de l'IFIC (CSIC i UVEG) i les diferents tasques relacionades amb la catalogació de la producció científica de l'institut en les bases de dades institucionals.

El seu horari és:

Dilluns a divendres de 07:30 a 14:30 (de 08:00 a 14:00 al juliol i agost)

Contacte:

Correu electrònic: bibific@ific.uv.es Telèfon: 963543788