GRID i e-Ciència

La comunitat de físics de partícules que ha preparat els experiments del Gran Col·lisionador Hadrónic (LHC) i que està analitzant les dades s'enfronta a un repte tècnic d'envergadura: la immensa quantitat de dades ja obtingudes i per recol·lectar, els quals no s'han processat amb el sistema informàtic i de càlcul utilitzat fins ara. Per a resoldre aquest repte, s'han dut a terme una sèrie d'iniciatives centrades a formar una xarxa mundial de nodes informàtics (GRID) comunicats a través d'una sèrie de protocols de programari.
Per satisfer aquestes necessitats de càlcul, el CERN i la Unió Europea han desenvolupat en els darrers anys varis projectes de R+D. L'IFIC participa en diferents projectes d'aquest tipus, amb l'objectiu de desenvolupar un model de càlcul distribuït a Espanya i a Europa. Aquest tipus de desenvolupaments pot ser també interessant per a la indústria local i té una aplicació immediata en altres camps d'investigació on es necessite d'informàtica distribuïda i comunicació.