El IFIC suspén la seua activitat presencial a causa de les mesures adoptades per a contindre el COVID-19

dl., 23/03/2020 - 12:00

A causa de les mesures adoptades per les institucions, entre elles les nostres institucions matrius, la Universitat de València i el CSIC, associades a l'estat d'alarma declarat el passat 14 de març per a deterner l'expansió de l'epidèmia COVID-19, l'Institut de Física Corpuscular suspén totes les seues activitats presencials fins a un altre avís. Es mantenen els serveis mínims que garanteixen el funcionament de l'activitat essencial del centre, fomentant en tot moment l'activitat online i la seguretat del personal. La suspensió de l'activitat presencial inclou les visites guiades, seminaris i conferències (exclosa els que s'imparteixen online) i la masterclass dedicada a l'experiment MINERvA prevista el 2 d'abril, entre altres. Les dues lectures de tesis previstes el 27 de març es realitzaran mitjançant videoconferència, com estableixen les normes adoptades per la Universitat de València.

Esperem reprendre al més prompte possible la normal activitat del centre. Mentrestant, seguim les mesures que implementen les autoritats per a contindre aquesta epidèmia.

Ministerio de Sanidad: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Universitat de València: https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/coronavirus-1286119460428.html

CERN: https://hse.cern/news-article/coronavirus-information-measures-and-recommendations

IFIC, Instituto de Física Corpuscular, Centro de Excelencia, física de partículas, física nuclear, física de astropartículas, Valencia