Memòria anual de l'IFIC de l'any 2012

dc., 12/02/2014 - 04:16

Ja és disponible a la nostra web la memòria anual de l'Institut corresponent a l'exercici 2012. En ella hi podeu trobar descripcions de les nostres línies d'investigació, de l'estructura de l'Institut i de la nostra producció científica al llarg de 2012, juntament amb molts altres temes. Amb la intenció de fer-la accessible per a un públic el més ample possible, la memòria ha estat redactada íntegrament en anglès. Podeu descarregar-la en aquest enllaç.

A partir d'ara, a més a més, les memòries anuals seran accessibles directament des de la seua pròpia secció, que podeu trobar al menú "L'IFIC", en la part superior de la pàgina.