Notícies

Memòria anual de l'IFIC de l'any 2012

Ja és disponible a la nostra web la memòria anual de l'Institut corresponent a l'exercici 2012. En ella hi podeu trobar descripcions de les nostres línies d'investigació, de l'estructura de l'Institut i de la nostra producció científica al llarg de 2012, juntament amb molts altres temes. Amb la intenció de fer-la accessible per a un públic el més ample possible, la memòria ha estat redactada íntegrament en anglès. Podeu descarregar-la en aquest enllaç.

Workshop on Bs->PhiGamma (and other radiative decays) at LHCb (February, 19th-21st)

This is a workshop on the extraction of photon polarization with the Bs→φγ radiative decay in the LHCb collaboration. The purpose of the meeting is to assess the consequences of such analysis with theorists and to favor in-depth technical discussions amongst those involved. More information at:

Pages

No front page content has been created yet.